Jdi na obsah Jdi na menu
 


KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Teologická fakulta v Košiciach - Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave2013-2014

1. 2. 2011
 

 

 

 

 

Prednášajúci

Prednášajúci

Predmety

 

PaedDr. Pavol Tománek, PhD.

fam.tomanek@gmail.com

Dejiny pedagogiky,  Teória výchovy, Všeobecná pedagogika

 

Mgr. Elena Lamačková

elena.lamackova@orangemail.sk

Manželské a rodinné poradenstvo,  Riešenie problémových situácií a konfliktov v rodine,   Terapia v rodine

 

PhDr. Eva Prvá

e.prva@yahoo.com

Základy psychológie,  Psychológia manželstva a rodiny,  Rodinná vých. a pedagogika rodiny

 

ThDr. Michal Baláž, PhD.

kancelar@dcza.sk

Pastorálna teológia

 

Doc. Dr.theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

gloria29@gmx.de

Dogmatická teológia,  Vybrané kapitoly z teológie I.,  Teologicko-pastorálna lektúra encykliky  Deus caritas est

 

ThDr. Mário Orbán, PhD

orbanmaster@gmail.com

Morálna teológia,  Humanae vitae

 

ThDr. Ján Ďurica, PhD., SJ

duricasj@gmail.com

Starý zákon

 

Mgr. ThLic. Peter Brenkus

p.brenkus@slovanet.sk

Spirituálna teológia

 

ThDr. PhDr. Mária Slivková, PhD.

filiaslivka@stonline.sk

Metódy sociálnej práce,  Teória sociálnej práce,  Teológia manželstva a rodiny

 

PaedDr. Mária Adamčíková

ad.mariaregina@gmail.com

Anglický jazyk

 

ThDr. Beata Pilková, PhD.

beapilkova@gmail.com

Taliansky jazyk,  Katechetika, Dokumenty II. vatikánskeho koncilu

 

PaedDr. Eva Ivanová

ivev@chello.sk

Vývinová psychológia, Základy špeciálnej pedagogiky, Patopsychológia manželských vzťahov

 

ThLic. Jozef Vadkerti

jvadkerti@hotmail.com

Sociálna náuka Cirkvi

 

HELic. Dušan Kolenčík

kolencikdusan@gmail.com.

Cirkevné dejiny,  Sústredenie zo spirituality

 

Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.

vojtko.s@gmail.com

Nový zákon,  Manželstvo a rodina vo Svätom písme, Teológia tela , Sústredenie zo spirituality

 

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

miklosko@usmev.sk

Sociálno-právna ochrana  a sociálna kuratela

 

Mgr. Alžbeta Cmarková

studiumnor@gmail.com

Dokumenty Magistéria o manželstve a rodine, Odborná prax

 

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.

jozef.glasa@szu.sk

Bioetika

 

ThLic. Marián Valábek, SDB

marian.valabek@sdb.sk

Dejiny liturgie,  Teológia a princípy liturgie,  Liturgia posvätenia času,  Pastorácia manželstva a rodiny,  Vybrané kapitoly z teológie III.

 

ICDr. Marek Virág

mvirag@zoznam.sk

Kánonické právo

 

Doc. Ing. Jozef Brezák, PhD.

brezakj@stonline.sk

Demografia, prognostika, štatistika

 

MUDr. Renáta Mikušová, PhD.

renata.mikusova@fmed.uniba.sk

Biomedicínsky rozmer manželského života,  Biomedicínske aspekty prenatálneho a postnatálneho vývoja,  Metódy prirodzeného plánovania rodičovstva

 

JUDr. René Milták

rene.miltak@justice.sk

Právne základy a občianske právo, Rodina v právnom  systéme spoločnosti,  Intervencie v rozvodovom procese a mediácia v rodine

 

Mgr.art. Peter Pilz

pilz@markiza.sk

Masmediálna komunikácia,  Vplyv médií na život v rodine

 

Mons. František Rábek

rabek@kbs.sk

Teológia tela

 

ThDr. Jan Balík

janbalik@gmail.com

Vybrané otázky z morálnej teológie, Sexuálna výchova

 

ThDr. Mária Olejníková, PhD.

mariaolejnikova@gmail.com

Všeobecná didaktika,  Didaktika NOR

 

ThLic. Roman Seko

seko@rcc.sk

Teória a metodika predmanželskej katechézy

 

RNDr. Jozef Antoni, CSc.

jozef44.antoni@gmail.com

Informatika

 

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

marcela.dobesova@gmail.com

Základy ekonomiky

 

PhDr. Mária Suríková

maria.surikova@savba.sk

Metodológia vedeckej práce,  Sociológia

 

PaedDr. Pavol Tománek, PhD.

fam.tomanek@gmail.com

Dejiny pedagogiky, Sociálna psychológia, Všeobecná pedagogika, Teória výchovy

 

Mgr. Ladislav Tóth

lacko.t@pobox.sk

Katechéza v   rodine

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

karabamiro@yahoo.com

Základy filozofie,  Základy logiky, Filozofická antropológia

 

MUDr. Mária Orgonášová, PhD.

maria.orgonasova@mail.t-com.sk

Biológia

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

raymond.smithfirm55@yahoo.com

(Raymond Smith , 6. 1. 2018 12:58)

POTREBUJTE URGENTNÚ ÚVERU V RÁMCI 3%? ODPOVEĎ SPÄŤ NA (raymond.smithfirm55@yahoo.com) S VAŠEM PLNÝM NÁZVOM, VYŽADUJÚCIM, DOBA TRVANIA, MOBILNÉ ČÍSLO.

Zastaralé údaje

(Stanislav, 31. 5. 2013 11:41)

Prosíme, odstráňte tieto staré stránky, lebo sú na nich zastaralé údaje, ktoré mýlia. Nezhodujú sa s tým, čo je na stránkach IR JPII v BA platné dnes. Ďakujeme.

info

(Eva Dolníková, 4. 5. 2012 11:07)

Zdravím, už sa asi nedá dodatočne prihlásit na magisterské štúdium nauky o rodine ?! prajem krásny víkend

Re: info

(Maroš 1 administrator , 5. 5. 2012 10:23)

Zdravím, skúste sa skontaktovať Inštitútom rodiny Jána Pavla II. a opýtať sa uzatvorenie oficiálnych prihlášok bolo 31.3.2012 prihlásených študentov na magisterské štúdium je približne 15 študentov. Kontakty na Inštitút sú: e-mail: studiumnor@gmail.com, tel.: 02/ 2085 1339, adresa: Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave, Bazovského 6, 841 01 Bratislava
P.S. na dene bakalárske štúdium sa dá dodatočne prihlásiť do konca mája 2012, ak niekoho poznáte a má záujem môžtého informovať o tejto možnosti. Spozdravom a pekný víkend.