Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trpící Kosovo

23. 3. 2007

ObrazekTrpící Kosovo

Po návštěvě Prizreně se biskup Artemij také zastavil, aby viděl vypálený monastýr Sv. Archandělů a navštívil pak tamní mnichy ve vesnici Sredska. Biskup utěšoval mnichy, kteří jsou pevně rozhodnuti se na místo vrátit a žít v montážní ubikaci, dokud monastýr nebude obnoven. "Dnes jsem odeslal oficiální dopis německému veliteli v Prizreni, kde žádám, aby byli mniši pod ochranou KFOR navráceni do monastýru hned, jak jen to bude možné. Jakékoliv prodlení, stejně jako při návratu děvičského sesterstva, na kterém budeme taktéž trvat, bude interpretováno jako známka podpory etnické čistky, která se konala, aby navždy zničila křesťanské svatyně a zabránila návratu vyhnaných Srbů."

"Organizátorům pogromu z minulého týdne musí být dáno najevo, že politikou terorismu a násilí se nedostanou tam, kam chtějí, protože civilizovaný svět nebude tolerovat takové "argumenty" barbarských band."

"Zároveň jsem ve svém dopise německému veliteli vyjádřil svůj ostrý protest proti násilí vůči náboženské svobodě a důstojnosti našich srbských obyvatel Prizreně, kteří jsou dočasně ubytováni na německé vojenské základně a kteří byli bez mého vědomí a proti své vůli podrobeni římskokatolické mši a přijímání. Zneužívání tragické zkušenosti těchto lidí pro účely obracení na jinou víru je naprosto nepřijatelné a tento problém se také chystám brzy projednat na posvátném synodu biskupů Srbské pravoslavné církve."

O nevídaných scénách barbarství svědčí čeští příslušníci mírových sil v Kosovu.

Česká a slovenská jednotka KFOR byla napadena Albánci v srbské enklávě.


Etničtí Albánci ničili všechny křesťanské svatyně v Prizreni, a při tom 3800 německých vojáků stálo, dívalo se a dělalo si fotografie. Tato AP fotografie ukazuje kosovského Albánce močícího ve vchodu do prizrenské katedrály sv. Jiří. Biskup Artemij dostal písemnou záruku, že němečtí vojáci budou tuto katedrálu ochraňovat.
Viz pohled na tuto katedrálu před zničením - výše.


"Zničili nám všechno uvnitř včetně našeho komunikačního centra, a pak postavili před budovou obrovskou hranici a zapálili ji. Poté jejich pozornost upoutal srbský hřbitov. Albánci poráželi náhrobní kameny, vykopávali rakve a rozhozovali z nich kosti," řekl český kapitán Jindřich Pleschner. "Nikdy jsem nic podobného neviděl."
"Naši chlapci shromažďovali srbské rodiny, vytahovali je ze sklepů a hořících domů, zachraňujíce jejich životy."
"Bránili jsme pravoslavný kostel v Podujevu proti davu 500ti Albánců, ale byla jich příliš velká přesila. Když se prolomili zdí kolem kostela, dostali jsme rozkaz k ústupu."
"Obyvatelé jsou vzájemně ve válce; používají, co můžou - železné tyče, pušky, pistole i granáty. V srbských enklávách kosovští Albánci ničí majetek, zapalují domy, chytají lidi a linčují je. Srbové se pokoušejí bránit a my se snažíme obě skupiny držet od sebe."
(Přeloženo z angličtiny. V naší televizi, na jejíž provoz bude nyní povinně platit celý národ, podobná svědectví Čechů z Kosova neuslyšíme; pozn. red.)

Nepokoje v Kosovu začaly poté, co vysoký činitel OSN (generální tajemník) pro mír Jean-Marie Guehenno chválil evidentní pokrok v Kosovu a naléhal na vysídlené osoby, aby se vrátily do svých domovů. To teď bude jen těžko možné.

Představitelé OSN i NATO říkají, že nepokoje byly zřejmě dobře naplánovány a zorganizovány.

Ze srbského tisku:
19. března ve vesnici Vučitri se několik stovek Albánců vloupalo do místních chrámu sv. proroka Eliáše, vykradlo jej a pak do něj vhodili několik lahví se zápalnou směsí.
Při etnické srážce zahynulo tento den minimálně 31 lidí a zraněno je více než 500 lidí, jak prohlásila občanská mise OSN v Kosovu (UNMIK). Večer bylo evakuováno více než 2000 Srbů, jimž vyhrožovali albánští extrémisté.
Nyní jsou z Kosova odvolávány oddíly KFOR a jsou zaměňovány za NATO. Oddíly KFOR prokázaly svoji neschopnost, už když v červnu 1999 vstoupily do Kosova. Za pouhé 2 roky přítomnosti sil KFOR v této trpící zemi (1999-2001) opustilo své rodné domy více než 360.000 Srbů; do základů bylo rozbořeno, vykradeno a znesvěceno více než 100 srbských svatyň - svědků 1400-leté historie pravoslavného křesťanství v Kosovu.
V roce 2001 prohlásil srbský patriarcha Pavel: "Ani lidskost ani spravedlnost nezvítězí, dokud bude vládnout msta a nezákonnost v Kosovu. Nikdo nemá morální právo v míru oslavovat vítězství, když jedno zlo vystřídá druhé a když svoboda jedněch je stavěna na otroctví druhých."Poskvrněná ikona Matky Boží z monastýru Děvič (město Srbice).

18. března při liturgii v katedrále sv. Sávy v Bělehradě vyzval patriarcha Pavel trpící srbský lid, aby chránil věrnost přikázáním Kristovým: "Musíme se nyní chránit od nesmyslné msty, podobné té, kterou nerozumě učinili v Niši a v Bělehradě. Musíme mít na paměti, že bránit se zlu a zločinům nelze těmi nelidskými metodami, jaké používají zločinci. Bůh ať pomůže nám i našim nepřátelům. Sláva Bohu za vše!"

Představený pravoslavného chrámu sv. Mikuláše v hlavním městě Kosova prohlašuje, že byl zázrakem zachráněn před tlupou pogromářů, kteří vypálili 18. března jeho chrám a 19. března farní dům. Zachránilo mne, že se nepodívali do sklepa," uvedl kněz Miroslav Popadič. "Shoval jsem se ve sklepě farního domu ještě před tím, než přišli, polili chrám benzínem a zapálili." Podle slov otce Popadiče tlupa ozbrojených Albánců násilím vnikla do chrámu sv. Mikuláše v 8:30 hod. ráno 18.3. a před tím, než jej vypálila, tak chrám znesvětila. Následující den se Albánci vrátili a odevzdali plamenům i farní dům. Kněze evakuovali vojáci KFOR. Jak uvedl otec Popadič, síly KFOR odvážely asi 300 Srbů, kteří byli v Prištině a blízkém Obiliči pod ochranou norských vojsk. Mezi nimi byly těhotné ženy a dvě děti ve věku 2-3 týdny.
Cílem útoků albánských tlup se stalo 17 pravoslavných chrámů po celém Kosovu. Zabito bylo nejméně 31 lidí. (Credo.ru)

Srbské ministerstvo vnitra oznámilo, že v noci na sobotu 20.3. zabránila srbská policie zapálení mešity ve vesnici Oraovica. V souvislosti s pokusem o žhářství policie zatkla Ramadana Nuchi, který bude souzen za spáchaný čin.

Pravoslavní kněží nazývají běsnění extrémistů proti Srbům druhou "Křišťálovou nocí" (fašistický pogrom zvaný "křišťálová noc" - v r. 1938 v Německu - pogrom na židy, při kterém jich bylo několik desítek zabito, vykradeny byly židovské obchody a zapáleny synagogy). Tento mezietnický konflikt, kvůli němuž desítky lidí zahynuly a stovky jsou raněny, uštědřil nenapravitelnou ránu pravoslavným svatyním. V počtu raněných jsou srbští duchovní, mniši. Mrtví mezi duchovenstvem nejsou. Zpravodajové říkají, že v současnosti je Kosovo ve válečném stavu.
Představitel parlamentní skupiny Rady Evropy Peter Schider vystoupil s ostrou kritikou na adresu (albánských) politických lídrů Kosova; prohlásil, že vedení země je povinno jasně vyjádřit své odsouzení skutků kosovských etrémistů; také poukázal na nepřijatelnost pokusů vládců Kosova zříci se odpovědnosti a používat zostření mezietnického konfliktu pro posílení politických pozic albánské většiny kosovského obyvatelstva. Upozornil, že "Kosovo nemůže stavět svou budoucnost na krvi nevinných lidí a na spáleništích vypálených domů a chrámů".
Rašsko-prizrenská eparchie Srbské pravoslavné církve oznámila, že požárem utrpěly svatyně v: Peči, Djakovice, Uroševaci, na Kosovském Poli, v Prištině, Gžilaně, na Bílém Poli, v Obiliči a Prizrenu. (22.3. Credo.ru)

Oficiální představitel Iránu Chamid Reza Assefi odsoudil poslední události mezináboženského konfliktu v Kosovu a nazval je "antihumánními skutky".


Albánci na internetu. Scény zničení prizrenského bohosloveckého semináře a katedrály sv. Jiří kosovskými muslimy:
Znesvěcení a zboření křesťanského pravoslavného chrámu kosovskými Albánci (18.3.2004).

Kosovo - Prizren (ze 17. na 18. března 2004)
Fotografie ukazující kosovské Albánce řádící ve městě Prizren. Scény násilností, barbarství a hrůzy ukazují vypalování srbského bohosloveckého semináře sv. Cyrila a Metoděje, vypalování srbských domů a konečnou demolici srbské pravoslavné katedrály sv. Jiří.
Kompletní sbírka fotografií na internetu: www.besimi.com/prizreni
Na našem serveru můžete vidět výběr z těchto fotografií: zde.

Tisícovky nových sil NATO zaujímají pozice po celé provincii spravované OSN, kde už každé město trpí násilím, žhářstvím a střelbou. Velitel vojsk NATO v Evropě admirál Gregory Johnson prohlásil, že násilí "zjevně přerostlo na úroveň etických čistek". Žádá zastavit "násilnické gangy, loupeže a kriminální činy". Tlupy etinckých Albánců doposava vyloupily několik celých vesnic a byty opuštěné srbskými občany. Ohněm bylo zničeno 110 domů. Pokračující násilí je důsledkem rozdělení, které staví na různé póly: jednak etické Albánce - hlavně muslimy - domáhající se nezávislosti na Srbsku, a pak pravoslavné Srby - kosovskou menšinu, která považuje provincii za svou dávnou rodnou vlast.
Lídři kosovských Albánců vyzvali své lidi, aby zastavili protesty, ale nedokázali přímo odsoudit útoky na Srby.
Mezi 25 zničenými chrámy a monastýry byly středověké architektonické památky nalézající se pod ochranou UNESCO.
Chrám sv. Mikuláše v Prištině - hoří včetně vzácného do dřeva vyřezávaného oltáře z 19. stol.

Stovky Srbů musely být v uplynulých hodinách evakuovány z Kosova před útoky Albánců. Jejich domy byly následně vyrabovány a vypáleny. Od středy přitom v regionu zemřelo nejméně 31 lidí a 500 osob bylo zraněno. Etnické srážky budou navíc podle pozorovatelů pokračovat.
"To, co se tam děje, je pokus etnicky Kosovo vyčistit od Srbů," řekl Svilanovič (srbsko-černohorský ministr zahraničí na půdě OSN) po zasedání Rady bezpečnosti, jež se situací v Kosovu dnes v noci zabývala. "Nejhorší scénář je, že mnoho Srbů uteče a už se nevrátí. Uvidíme za několik dnů, kolik jich uteklo."
Ve čtvrtek večer museli být např. evakuováno 140 Srbů z obce Obilić, kde Albánci vypálili asi 40 domů. "Tuto enklávu se albáncům v podstatě podařilo zničit, "řekl českému Radiožurnálu velitel česko-slovenského praporu Josef Kopecký.
"Situace v Kosovu je hrozná. Stále přicházejí nové zprávy o dalších obětech. Potřebujeme pomoc mezinárodního společenství a NATO, potřebujeme víc vojáků. Naše země je v ohrožení," řekl Tadič (ministr obrany Srbska a Černé Hory) po jednání s generálním tajemníkem NATO. (19.3. flashnews.cz)

V čtvrtek večer se ve Vídni měla konat přednáška srbského vladyky Artemije, kterou organizovala katolicko-ekumenická instituce "Pro Oriente" a která se měla konat v prostorách Vídenské diplomatické akademie. Bohužel, vladyka se nemohl zúčastnit (z důvodu mimořádných událostí v Kosovu), a tak se konala jen pódiová diskuze s ruznými osobnostmi. O průběhu události jsme dostali tuto zprávu od přítomného pravoslavného duchovního:
Srbský farář otec Branko Govedarica přečetl seznam asi 20 (!) chrámů a klášterů - většinou ze 13. století - které za posledních 5 dní vyhořely. Bylo to navíc ke 120 jiným chrámům a klášterům podobného data vzniku, zničených již dříve za posledních 5 let.
A pak následovaly různé příspěvky, ze kterých vlastně "vyšlo najevo", že "za všechno si mohou Srbové sami". Taktéž "vyšlo najevo", že "mezinárodní politika (v Kosovu) má úspech" a že je jen potřeba, "aby byl už konečně vyhlášen nezávislý albánský kosovský stát". Bylo při tom uznáno, že "ničení kulturních památek je politování hodné".
Korunu tomu nasadil albánský diskutér, který citoval názor jakéhosi Srba z roku 1952, že "ta kultura, kterou Srbové pokládají za vlastní, je v podstatě cízí - importovaná".
Rovněž bylo diskutováno, zda to byli Srbové, kteří nahnali psy na děti, které zahynuly v řece, což se stalo podnětem aktuálních nepokojů. Nebyli to Srbové, ani psi nebyli srbské národnosti, jak se ukázalo z vyšetřování jednotek KFOR-u. Nicméně, původní zpráva už je venku...
Také se mluvilo o tom, že byly zapáleny 2 (!) mešity. Z toho jedna v Bělehradě, kde se proti rozhořčenému (srbskému) davu postavil vladyka Amfilochij. To už ale v novinách nestojí... (19.3.2004)


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář